02- Viral Marketing : Virus là gì ?

Bài này thực sự chưa giúp bạn định nghĩa hẳn về 1 con Virus – bài này chỉ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về con Virus mà bạn sẽ phải tạo ra nó – bởi vì chỉ khi bạn hiểu được nó là gì một cách đúng nghĩa thì mới có thể tạo ra nó được.

Thực tế là hiện nay rất nhiều người đang nhầm việc tạo ra 1 con Virus với việc tạo ra 1 sản phẩm “được nhiều người xem”

Và bởi vậy nó sinh ra một đống sản phẩm đóng mác “Video viral” “Sản phẩm viral marketing” mà không đúng bản chất của Viral. (more…)

Read More