start

Hãy học cách kệ mẹ những lời Khen! Và biết rõ mình là ai…

Câu chuyện này lý giải việc tại sao tôi lại thừa nhận mình bị trĩ…

Tôi dành câu chuyện này cho những ai đang cố gồng mình lên để bảo vệ một thứ ảo tưởng mà chính bạn tạo ra. Tự cho mình là Hoàn thiện, cố làm bằng được mọi thứ hay ho và cố chiều tất cả mọi người.

Bạn biết không, Steve Jobs đã thừa nhận rằng một trong những thành công của Apple là việc loại bỏ những thứ không cần thiết – chứ không phải chỉ là việc cố gắng làm những thứ cần thiết!

Vấn đề là ở đời, rất nhiều người không nhận ra mình đang cần cái gì!? Và cái gì là thừa thãi với chính mình… Bởi vì…

(more…)

Read More