Tìm hiểu về Guitar – Phần 2: Gỗ làm đàn – các loại gỗ thông dụng làm đàn

Bài trước đã nói về 2 loại Gỗ Thịt (Solid) và gỗ Ép (Laminate)

Bài này chúng ta hãy nói về các loại gỗ cơ bản đề làm đàn. Các loại gỗ này đều có thể sử dụng làm gỗ thịt nguyên miếng (Solid) và gỗ ép (Laminate) nhé các bạn. Ví dụ gỗ ép là 1 lớp gỗ công nghiệp ở giữa và 2 lớp gỗ thịt 2 bên. 2 lớp gỗ thịt 2 bên đều có thể sử dụng 1 trong những loại gỗ dưới đây. (more…)

Read More