Em ơi hãy là rắm

Chỉ một lời vô ý
Tức giận ta nói ra
Vô tình để lại sẹo
Suốt một đời người ta

Em ơi hãy là rắm
Đừng là lời trách nhau
Rắm thối xong rồi hết
Lời theo ta rất lâu

@ Hieuorion
13/9/2013

Bình luận

bình luận

Hiếu Orion

Hiếu Orion

Đây là Blog của tôi. Và nếu bạn quan tâm đến Social Media hay bất kỳ cái gì trên này - và cần liên hệ xin gửi mail cho tôi vào địa chỉ: hieutc2@gmail.com