Chuyện con sóc

Chuyện con sóc

Con sóc rất thích leo cao

Nhưng không mặc sịp nhét vào bên trong

Nên để hạt dái lòng thòng

Trượt chân một phát đi tong cả đời

.
Đừng có hấp tấp ai ơi
Nếu mà muốn được đổi đời – lên cao
Phải biết che hạt dái vào
Trượt chân một cái thế nào cũng toi…
(4/2013)

Bình luận

bình luận

Hiếu Orion

Hiếu Orion

Đây là Blog của tôi. Và nếu bạn quan tâm đến Social Media hay bất kỳ cái gì trên này - và cần liên hệ xin gửi mail cho tôi vào địa chỉ: hieutc2@gmail.com