hanhphuc

Hạnh phúc là gì?

“Hạnh phúc là sáng hăng hái đi làm – và tối hăng hái đi chơi… với đồng bọn”
—-
… Chuyện kể rằng, có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ “TÔI MUỐN HẠNH PHÚC” – nhưng anh ta vẫn không thấy Hạnh Phúc.
Một ngày nọ, một Nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ “TÔI” và bảo: “Hãy bỏ cái tôi đi”.

Rồi nhà sư lại xóa tiếp chữ “MUỐN” và bảo: “Hãy bỏ ham muốn đi”
Trên bảng chỉ còn dòng chữ HẠNH PHÚC.
Vị thiền sư nói: “Bây giờ, ông đã có hạnh phúc”.
—-
Bạn vẫn luôn có Hạnh Phúc mà bạn không biết đấy thôi!
– Hãy bỏ cái Tôi đi!… và lúc đó bạn sẽ biết cách quan tâm hơn tới những người bên cạnh…
– Hãy bớt ham muốn đi! … vì ham muốn sẽ kéo bạn đi xa mãi… xa mãi… không điểm dừng…
“Hạnh phúc là quá trình – không phải đích đến – Che Guevara”

 

Bình luận

bình luận

Hiếu Orion

Hiếu Orion

Đây là Blog của tôi. Và nếu bạn quan tâm đến Social Media hay bất kỳ cái gì trên này - và cần liên hệ xin gửi mail cho tôi vào địa chỉ: hieutc2@gmail.com