chuyenCuoiTuanso1

CHUYỆN CUỐI TUẦN (số 1) (Chuyện dài kỳ về Trại Tâm Thần bọn tao)

Trại TÂM THẦN là một nơi rất hay ho, vì với bọn trong trại thì cái lũ ở ngoài kia đều là lũ thần kinh tuốt!

Và bọn trong này sống rất vô tư và Hạnh phúc – thậm chí thọ hơn bọn ngoài kia… Trong thời gian vào đây, đôi lúc tôi lại thấy là đôi khi các bạn nên thần mẹ nó kinh đi cho dễ sống!!!
Thế nên tôi gửi tới các bạn loạt bài viết phóng sự dài kỳ này. 

Chuyện mới hôm qua!!

Thằng Lan làm quản giáo – trưa hôm qua đi dạo quanh cơ quan, đến cái cây xà cừ to vật giữa sân, ngoảnh lên thì thấy thằng Hiển Râu và thằng Duy Hưng đang trèo trên cây từ bao giờ…

Lan ngẩng cổ hỏi: “ơ, chúng mày ở trên ấy làm đéo gì hai thằng ML kia”

Trả lời đồng thanh: “chơi trò này hay lắm! Lên đây đi”
Lan tò mò trèo lên… Đoạn hỏi: “sau rồi làm gì nữa ?”
Hiển nói: “trò này là trò cây ăn quả, dễ chơi lắm!!!”
Rồi 2 thằng đồng thanh : “Tao chín rồi, tao rụng đây!”
Đoạn 2 thằng buông mẹ nó tay rơi “bồm bộp” xuống đất !
Lan hốt quá kêu to: “tao còn xanh, tao chưa chín”
Hai thằng kia kêu to: “A… Chúng mày ơi, nó còn xanh, phải ném nó mới rụng!”
Đoạn lấy gạch ném rào rào lên… Đến khi Lan rơi cắm đầu xuống đất thì thôi.
Tiên sư, đúng là thằng thần kinh – nhẹ không ưa lại ưa nặng, làm quả chín rơi mẹ từ đầu có phải là thương nhẹ hơn không!!!
.
Còn Tao thì nhìn thấy buồn cười quá vỗ tay nên cũng rơi mẹ xuống đất – anh em nó trách mãi vì tao là Hoa – mà Hoa thì phải ở trên cây, phải chờ đến mùa Thu mới rụng.
—-
Chuyện đến đây chưa hết… Mai kể tiếp!!!

Bình luận

bình luận

Hiếu Orion

Hiếu Orion

Đây là Blog của tôi. Và nếu bạn quan tâm đến Social Media hay bất kỳ cái gì trên này - và cần liên hệ xin gửi mail cho tôi vào địa chỉ: hieutc2@gmail.com