vetuoitho

Cho tôi một vé trở về tuổi thơ

Tiên sư cái xã hội này nó làm cho ngôn ngữ tuổi thơ của mình nó bị vẩn đục hết cả. Thế mới biết là giữ trong sáng như một đứa trẻ là một điều vô cùng khó!
Ngày xưa tôi cứ nghĩ rằng:

XÔI là một thứ để măm
BƯỞI là một thứ chỉ nằm trên cây

BƯỚM thì là loại biết bay
CHIM là một loại hót hay – có mào
ÁO MƯA mặc lúc mưa rào
VÉT MÁNG là lúc lợn vào chuồng ăn
GHẸ là loại có 8 chân
XẾP HÌNH là thứ chỉ cần tự chơi
THỔI KÈN là thổi bằng hơi
TÀU NHANH là thứ ta ngồi để đi

Còn bây giờ thì… cái gì cũng khiến ta nghĩ đến ( . ) ( . ) và o!o

Bình luận

bình luận

Hiếu Orion

Hiếu Orion

Đây là Blog của tôi. Và nếu bạn quan tâm đến Social Media hay bất kỳ cái gì trên này - và cần liên hệ xin gửi mail cho tôi vào địa chỉ: hieutc2@gmail.com