camky

Cầm Kỳ Thi Hoạ

Bức ảnh này đặt tên là “Cầm Kỳ Thi Hoạ” – Hôm nọ đi lễ ở Hoà Bình, ông thầy bói ở quán bánh dầy ngay cổng đền Chúa Thác Bờ sau khi hồi hỏi han một hồi thì phán mình rằng: “Con có tướng kỳ tài: mũi cao, môi dầy mọng, không hút thuốc, không uống rượu, thích đàn sáo thơ phú vẽ vời, hông to vú nở, mông vểnh và tròn, chân lại hơi vòng kiềng… May cho con là con là con zai, chứ con là gái thì chắc thành Kỹ nữ mẹ nó rồi…”
(more…)

Read More