tuyenngon

Quyền mưu cầu hạnh phúc

Mình muốn nói đến “Tuyên ngôn độc lập”… một chút thôi !
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng… quyền mưu cầu hạnh phúc”
—–
Những ngày cuối năm…
… cuối năm nhiều người thường đếm lại họ đã làm được gì trong năm. Riêng với tôi, nếu đếm lại tôi sẽ ko đếm những thứ đã làm được (mặc dù năm nay đã làm quá nhiều thứ: mua nhà, mua xe Merc, đẻ con zai, mở shop đàn, dạy đàn…)

(more…)

Read More