Running Man

Tôi thích câu chuyện về Running Man, mặc dù tôi chả quan tâm về Bóng đá, nhưng tôi nghĩ Việt Nam cần có thêm nhiều người thế này hơn là các Tiến Sỹ . Ở cái đất nước đầy LO LẮNG và TỰ TI : Chưa làm đã sợ hỏng, chưa đi đã sợ ngã, yêu đéo dám nói, thích đéo dám làm … thì Vũ Xuân Tiến trở thành sự kiện cũng đúng thôi.

Lạ kỳ thay đất nước của tôi
Đất nước của những chiếc ghế ngồi
Bốn chân bám vào đất vững chắc
Cả đời chỉ đứng vững thế thôi (more…)

Read More