Tìm hiểu về Guitar – Phần 2: Gỗ làm đàn – các loại gỗ thông dụng làm đàn

Bài trước đã nói về 2 loại Gỗ Thịt (Solid) và gỗ Ép (Laminate)

Bài này chúng ta hãy nói về các loại gỗ cơ bản đề làm đàn. Các loại gỗ này đều có thể sử dụng làm gỗ thịt nguyên miếng (Solid) và gỗ ép (Laminate) nhé các bạn. Ví dụ gỗ ép là 1 lớp gỗ công nghiệp ở giữa và 2 lớp gỗ thịt 2 bên. 2 lớp gỗ thịt 2 bên đều có thể sử dụng 1 trong những loại gỗ dưới đây. (more…)

Read More

Tìm hiểu về Guitar – Phần 1: Gỗ làm đàn – Gỗ Ép và gỗ nguyên miếng .

+ Phân biệt đàn CHINA, đàn Việt Nam 

Một số bạn tìm hiểu mua đàn hiện đang đắn đo giữa đàn Việt Nam và Đàn China – mỗi đàn đều có 1 thế mạnh riêng (ví dụ đàn Việt Nam gỗ miếng, đàn China mẫu mã đẹp, rẻ…) Chúng ta chưa bàn về tốt xấu – cái này sẽ có phân tích bên dưới – trước tiên muốn nói đến sự phân biệt đầu tiên: Nhìn vào làm sao biết được là đàn Việt Nam hay China : bạn chỉ cần biết là nếu đàn dưới khoảng 3 triệu được làm hông đàn, lưng đàn bằng gỗ ép, thì 90% nó là đàn China. (more…)

Read More